Sygnalizacja niemiecka w DOKP Wrocław.


Po zakończeniu działań wojennych, wiele stacji dostało się w ręce polskich kolejarzy w stanie dobrym. Były gotowe do uruchomienia i obsadzenia. Wskutek przesunięcia granic państwowych na terenie DOKP Wrocław znalazło się wiele niemieckich stacji, ze sprawnym systemem zabezpieczenia ruchu. Były to semafory, działające wg przepisów tamtejszej kolei. Do czasu wprowadzenia ujednoliconego systemu sygnalizacji na kolejach polskich, dopuszczono je warunkowo do użytkowania. Miało tak być, do momentu wprowadzenia urządzeń zgodnych z E1. Semafory te funkcjonowały jeszcze w latach siedemdziesiątych. Sygnalizacja niemiecka przyjmowała za zasadę dwa piony świateł. Lewy pion- dwie komory świetlne (górne czerwone sygnalizujące, dolne czerwone- awaryjne w razie uszkodzenia światła górnego.) oraz prawy pion - trzy komory świetlne (górne zielone, dolne żółte, środkowe jako awaryjne- żółte błyskające.) Sygnalizacja świetlna na liniach dwutorowych miała semafory, które posiadały do 9 komór świetlnych. W okręgach miejskich stosowano sygnały zespolone, złożone z dwóch pionów swiateł. Pion lewy zawierał swiatła semafora, a pion prawy tarczy ostrzegawczej następnego semafora. Niekiedy w kraju "modernizowano" semafory niemieckie, przystosowując je do polskich realiów po przez demontaż lewego pionu... Przykładem może być czekający na wymianę semafor na stacji Świebodzice.

-Zdjęcie pochodzi ze Świata Kolei 3/2001, a jego autorem jest M. Jerczyński.

Poniżej przedstawiam przegląd sygnałów niemieckich stosowanych w DOKP Wrocław, dopuszczonych warunkowo do czasu wymiany na urządzenia zgodne z E1.

1. SEMAFORY ŚWIETLNE Z TARCZĄ OSTRZEGAWCZĄ ODNOSZĄCĄ SIĘ DO NASTĘPNEGO SEMAFORA.

Sygnał "Stój"

Dzienny i nocny

Czerwone światło w górnej części oprawy, zwrócone do pociągu- w dolnej części oprawy nie ma żadnego światła.

Sygnał "Wolna droga", dalszy semafor wskazuje "stój".

Dzienny i nocny.

Zielone światło w górnej części oprawy i poniżej na prawo- w dolnej części oprawy dwa pomarańczowe światła w lini wznoszącej się ukośnie w prawo, zwrócone do pociagu.

Sygnał "Wolna droga", dalszy semafor wskazuje "Wolna droga".

Dzienny i nocny.

Zielone światło w górnej części oprawy i ponizej na prawo- w dolnej części oprawy dwa zielone światła w linii wznoszącej się ukośnie na prawo, zwrócone do pociągu.

Sygnał "Wolna droga", dalszy semafor wskazuje "Wolna droga ze zmniejszoną szybkością".

Dzienny i nocny.

Zielone światło w górnej części oprawy i ponizej na prawo, w dolnej części oprawy dwa pomarańczowe światła w lini wznoszącej się ukośnie na prawo oraz pod swiatłem pomarańczowym jedno swiatło zielone, zwrócone do pociagu.

Sygnał "Wolna droga ze zmniejszoną szybkością", dalszy semafor wskazuje "Stój".

Dzienny i nocny.

Dwa zielone światła w jednym pionie, jedno w górnej, drugie w dolnej części oprawy oraz powyżej dolnego zielonego światła, z prawej strony dwa pomarańczowe światła w linii wznoszacej się ukośnie na prawo, zwrócone do pociągu.

Sygnał "Wolna droga ze zmniejszoną szybkością" dalszy semafor wskazuje "Wolna droga".

Dzienny i nocny

Dwa zielone swiatła w jednym pionie, jedno w górnej, drugie w dolnej części oprawy oraz powyzej dolnego zielonego światła,z prawej strony dwa zielone światła w linii wznoszącej się ukośnie na prawo, zwrócone do pociagu.

Sygnał "Wolna droga ze zmniejszoną szybkością" dalszy semafor wskazuje "Wolna droga ze zmiejszoną szybkością".

Dzienny i nocny

Dwa zielone swiatła w jednym pionie, jedno w górnej, drugie w dolnej części oprawy oraz powyżej dolnego zielonego światła,z prawej strony dwa pomarańczowe światła w linii wznoszącej się ukośnie na prawo, oraz pod swiatłem pomarańczowym jedno zielone światło, zwrócone do pociagu.

Sygnał "Stój"

Dzienny i nocny

Czerwone światło w górnej oprawie, zwrócone do pociągu; w dolnej oprawie nie ma żadnego światła.

Sygnał "Wolna droga", dalszy semafor wskazuje "stój".

Dzienny i nocny.

Zielone światło w górnej oprawie i poniżej oprawie dwa pomarańczowe światła w lini wznoszącej się ukośnie w prawo, zwrócone do pociagu.

Sygnał "Wolna droga", dalszy semafor wskazuje "Wolna droga".

Dzienny i nocny.

Zielone światło w górnej oprawie i poniżej w dolnej oprawie dwa zielone światła w linii wznoszącej się ukośnie na prawo, zwrócone do pociągu.

Sygnał "Wolna droga ze zmniejszoną szybkością", dalszy semafor wskazuje "Stój".

Dzienny i nocny.

Dwa zielone światła w górnej oprawie i poniżej w dolnej oprawie dwa pomarańczowe światła w linii wznoszacej się ukośnie na prawo, zwrócone do pociągu.

Sygnał "Wolna droga ze zmniejszoną szybkością" dalszy semafor wskazuje "Wolna droga ze zmiejszoną szybkością".

Dzienny i nocny

Dwa zielone swiatła w górnej oprawie i poniżej w dolnej oprawie dwa pomarańczowe światła w linii wznoszącej się ukośnie na prawo, oraz pod prawym swiatłem pomarańczowym jedno światło zielone, wyżej niż dolne światło pomarańczowe, zwrócone do pociagu.

2. TARCZE OSTRZEGAWCZE TRZYSTAWNE ŚWIETLNE.

Semafor wskazuje "Stój"

Dzienny i nocny.

Dwa pomarańczowe światła w linii wznoszącej się ukośnie na prawo zwrócone do pociągu.

Semafor wskazuje "Wolna droga"

Dzienny i nocny.

Dwa zielone światła w linii wznoszącej się ukośnie na prawo zwrócone do pociągu.

Semafor wskazuje "Wolna droga ze zmniejszoną szybkością"

Dzienny i nocny.

Dwa pomarańczowe światła w linii wznoszącej się ukośnie na prawo oraz pod prawym swiatłem pomarańczowym jedno zielone swiatło umieszczone wyzej niż dolne światło pomarańczowe zwrócone do pociągu.

Omawiane semafory świetlne z tarczą ostrzegawczą odnoszącą się do nastepnego semafora oraz tarcze ostrzegawcze świetlne trzystawne były stosowane przejściowo na liniach kolejowych wyłącznie DOKP Wrocław, w nie wyposażonych, do czasu ich wymiany na semafory i tarcze ostrzegawcze określone przepisami E1.
Tekst i rys. Covalus.
Korzystano:
1. Bronisław Gajda "Technika Ruchu Kolejowego"
2. Świat Kolei nr. 3/2001 -foto.
3.E1 z 1975 r.

Powrót do strony głównej.